06-13 69 65 21 e.brinkman@voel-bewust.nl

Vijf natuurgerichte principes

Klik op de onderstaande balken voor meer info!

Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie.
Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis
bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de
overige principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer
je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet
optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te
zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van
de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

Prikkeloverdracht

De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden
prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook
andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het
zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam.
Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te
kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen,
bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden
doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen
functioneren en herstellen.

Drainage

In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door
afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde
lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of
bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een
overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of
bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige
omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te
scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam
daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het
lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook
niet goed meer worden opgenomen.

Voeding

Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is
één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een
scherpe geest.
Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan
een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin
veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je
constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.

Geestelijk welzijn

Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele
aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en
gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook
fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten,
zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de
belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen,
te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in
de toekomt in balans te blijven.
Copyright © 22-1-2022

Voel-Bewust
Stuyvenburchstraat 155
6961CV EERBEEK
e.brinkman@voel-bewust.nl
Tel: 06-13 69 65 21

× Wat is jouw hulpvraag?